210409Under ”För medlemmar/Blanketter” finns nu länk till Fullmakt vid föreningstämma.
210217Under ”För medlemmar/Blanketter” finns nu länk till Autogiro för betalning av avgift till Bredablick.
200302La till Lägenhetstyper och dess placering under Bofakta
191204La till Miljöpolicy och Miljöplan under Bofakta.
190826La till Felanmälan under ”För medlemmar”
190815Adderade sida Försäkring under ”För medlemmar”.
190814Blankett för andrahandsuthyrning finns nu under ”Blanketter
190702Uppdaterade ”Info för banker, mäklare och köpare” med
mailadress och postadress för medlemsansökan.
190701La till blankett för medlemsansökan och autogiro för hyran
under ”Info för banker, mäklare och köpare”.
190605La upp ny blankett Kontaktinformation-GDPR-medgivande
under Blanketter
190603Kompletterade med GDPR-alternativ i menyn ”Allmän info”
190603Kompletterade ”Info till banker och mäklare” med
överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och aktuellt
prisbasbelopp.
190603La till sida ”Överlåtelser” som nås via länkmenyn till höger
190527Ny sida med nya bilder på styrelsen.
190527Ändrade på kontaktsidan, la till e-mailadress för fakturor.
190521Uppdaterade ”Regler och stadgar” med ”Trädgård och plank”.
190514Kompletterade ”Hitta hit” med en utskrivbar Acrobatfil.
190513Ändrade ”Hitta hit”, den pekade tidigare till kvarteret Sara.
190513”Energideklarationer” är omlänkade, finns under
”Allmän info / Bofakta
190510Lättade bilder på första sidan för snabbare laddning.
Installerade tillägget Autoptimize. Klart snabbare efter det.
190510På sidan ”Regler och stadgar” ändrades utformningen av
”Vattenutkastaren”. Här är före/efter.
190510Länkade om våra stadgar på sidan
”Info till banker och mäklare”
190510Snyggade till sidan ”Ingegerdsbladet”.
190510Uppdaterade ”Planlösningar lägenheter” med större
bilder och la till länkar till pdf.
190510Länkade från ”Planlösningar” till ”Kvarterslokal”
190510Ändrade ”Situationsplan” till ”Situationsplan området”
190509Fick inte till widget med nyheter på högersidan.
190509Ändrade stavfel i ”Kvarterslokal”, la till mer info.
190508La in 13 bilder med info i ”Kvarterslokal”. Borde underlätta
innan uthyrning.
190508La in en bild på nya staketet vid 61B på framsidan.