Byte av försäkringsbolag

Föreningen byter försäkringsbolag den 1/6 till ”Moderna Försäkringar”.

Detta påverkar också dig och din hemförsäkring, när det gäller Bostadsrättstillägget, som också flyttas till Moderna Försäkringar. De nya försäkringsvillkoren har delats ut i brevlådan till samtliga medlemmar.

Vid skador (som ej berör Föreningen), kontakta

  • Moderna Försäkringar, företagsskador, Box 7830, 103 98 Stockholm.
  • Telefon dygnet runt 0200-21 21 20
  • Telefax 08-684 123 12
  • E-post foretagsskador@modernaforsakringar.se

Skadereglering och sanering vid skadedjursskador

  • ”Nomor”
  • Telefon 0200-27 10 10
  • E-post moderna@nomor.se
  • Hemsida www.nomor.se

Vid skador som även berör fastigheten, kontakta

  • Jan-Erik på telefon 070 628 29 51 eller någon annan i styrelsen (vid akuta fall).

Mvh / Styrelsen

Sommarfint

…vill vi ju gärna ha det 🙂 

Nu är det en bra tid att tvätta och måla våra staket. Vid tvättning, tänk på att inte använda högtryckstvätt.

Om ni behöver gul färg till staket, så bara hör av er till styrelsen. Happy painting!

Bilkörning inne på området

Hej! Vi vill påminna om att bilkörning inne på området ska undvikas så långt som möjligt.

I de undantagsfall då man måste köra in (för att t.ex. lasta möbler), så är det oerhört viktigt att vi endast krypkör inne på området då det finns både små barn och husdjur som springer omkring.