Planerad ventilationsservice

Nu är det dags för ventilationsservice. Servicen kommer att utföras av företaget ”Climat 80”, under perioden 5/10 – 9/10, mellan kl 8-16.

Häng nyckeln i tuben under tiden arbetet pågår (alternativt var hemma). De kommer att öppna ventilationsaggregatet i köket ovanför spisen, och därför behövs prydnadsföremål, kryddor etc plockas undan så att de kommer åt.

  • 5/10 Husensjöv 35A – 41B
  • 6/10 Husensjöv 41C – 49B
  • 7/10 Husensjöv 49C – 55C
  • 8/10 Husensjöv 57A – 63C
  • 9/10 Husensjöv 63D – 69

 

Container för grovsopor

Som brukligt kommer det att finnas en container för grovsopor på plats i föreningen under hösten. Den kommer att finnas på plats mellan fredagen den 2:e oktober och söndagen den 4:e. I denna kan alla medlemmar slänga de grovsopor som inte får kastas i de vanliga soporna.

Följande får dock inte kastas i containern:

* Elektronikavfall – produkter med sladd eller batteri. Lampor, datorer, hushållsapparater och liknande.

* Farligt avfall – färgrester, lösningsmedel, batterier, oljor och liknande.

Elektronik och farligt avfall ska istället lämnas på av kommunens anvisad plats.