Parkeringsövervakning

Styrelsen har beslutat att införa parkeringsövervakning på föreningens område. Ett avtal är tecknat med Q-Park som kommer att utföra övervakningen.

Anledningen till beslutet är att styrelsen under längre tid fått påpekande från medlemmar att det förekommer felparkerade bilar inom föreningens område. Styrelsen har på många sätt försökt informera om vilka regler som gäller men utan synbart resultat.

Avtalet gäller från och med 1:e november. Innan dess kommer skyltar att sättas upp vid infarterna för att informera om vad som gäller. Ingen parkering får därefter förekomma inom föreningens område, med undantag för de boende som hyr markerade parkeringsplatser.

Det kommer fortfarande att vara tillåtet att köra fram till alla lägenheter för i- och urlastning. Det är då viktigt att man befinner sig i närheten av fordonet och att det tydligt framgår att så sker.

Om det föreligger speciella anledningar till att parkera inom området (om man exempelvis har en hantverkare på plats) kommer det att finnas p-tillstånd att låna. Kontakta då någon i styrelsen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Inbrott i garage

Vi har tyvärr haft inbrott i ett av våra garage nyligen.

Var gärna extra uppmärksamma, då det är vanligt att tjuvar återkommer till ställen där inbrott lyckats tidigare. V.v. meddela styrelsen vid misstanke eller om inbrott skett.

inbrott

Grovsopscontainer

Containern för grovsopor kommer att finnas på plats från fredagen den 30:e September t.o.m. söndagen den 2:e Oktober. I denna kan alla medlemmar slänga de grovsopor som inte får kastas i de vanliga soporna.

Följande får dock inte kastas i containern:

 • Elektronikavfall – produkter med sladd eller batteri. Lampor, datorer, hushållsapparater och liknande.
 • Farligt avfall – färgrester, lösningsmedel, batterier, oljor och liknande.

Elektronik och farligt avfall ska istället lämnas på av kommunens anvisad plats.

Byte av försäkringsbolag

Föreningen byter försäkringsbolag den 1/6 till ”Moderna Försäkringar”.

Detta påverkar också dig och din hemförsäkring, när det gäller Bostadsrättstillägget, som också flyttas till Moderna Försäkringar. De nya försäkringsvillkoren har delats ut i brevlådan till samtliga medlemmar.

Vid skador (som ej berör Föreningen), kontakta

 • Moderna Försäkringar, företagsskador, Box 7830, 103 98 Stockholm.
 • Telefon dygnet runt 0200-21 21 20
 • Telefax 08-684 123 12
 • E-post foretagsskador@modernaforsakringar.se

Skadereglering och sanering vid skadedjursskador

 • ”Nomor”
 • Telefon 0200-27 10 10
 • E-post moderna@nomor.se
 • Hemsida www.nomor.se

Vid skador som även berör fastigheten, kontakta

 • Jan-Erik på telefon 070 628 29 51 eller någon annan i styrelsen (vid akuta fall).

Mvh / Styrelsen

Bilkörning inne på området

Hej! Vi vill påminna om att bilkörning inne på området ska undvikas så långt som möjligt.

I de undantagsfall då man måste köra in (för att t.ex. lasta möbler), så är det oerhört viktigt att vi endast krypkör inne på området då det finns både små barn och husdjur som springer omkring.

 

Larmförsäljare

Det går just nu runt personer i området som säljer larm. Observera att dessa försäljare inte har någon form av avtal med, eller koppling till vår förening, utan agerar helt på egen hand.

Mvh / Styrelsen

Container för grovsopor

Som brukligt kommer det att finnas en container för grovsopor på plats i föreningen under våren. Den kommer att finnas på plats mellan fredagen den 1:e april och söndagen den 3:e. I denna kan alla medlemmar slänga de grovsopor som inte får kastas i de vanliga soporna.

Följande får dock inte kastas i containern:

 • Elektronikavfall – produkter med sladd eller batteri. Lampor, datorer, hushållsapparater och liknande.
 • Farligt avfall – färgrester, lösningsmedel, batterier, oljor och liknande.

Elektronik och farligt avfall ska istället lämnas på av kommunens anvisad plats.

Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Brf Ingegerd

Tid: Tisdagen den 8:e mars kl 19.00

Plats: Föreningslokalen, Husensjövägen 69

Dagordning: Enligt stadgar §14, se bilaga: Dagordning föreningsstämma Brf Ingegerd 2016

Efter mötet kommer styrelsen att informera om aktuella frågor och alla får möjlighet att ställa frågor. Föreningen bjuder på sedvanlig förtäring efter mötet.

Anmäl ditt/ert deltagande till info@ingegerd.com eller via telefon till Anne Winter 070-8157541 senast den 4:e mars.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Brf Ingegerd